Usnesení č.1 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 2.1.2006 v Hradišti.

USNESENÍ č. 1/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 2.1.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Rozpočtové změny č.3/2005 k 31.12.2005
  2. Rozpočet na rok 2006
  3. Inventarizaci majetku Obce Hradiště k 31.12.2005

Bere na vědomí:

  1. Zprávu „Finančního výboru“ č. 1/2006

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Ladman Jaroslav, Kondel František

Zveřejněno: 02.1.2006