Usnesení 6/2016

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.12.2016.

6/ 2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.12.2016.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Rozpočtové opatření č.6/2016 a č.7/2016.
  3. Vyrovnaný rozpočet na rok 2017 v částce 4.400.000,-Kč.
  4. Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2017-2019.
  5. Zadání zpracování projektu na rekonstrukci části místní komunikace Hradiště-Lnáře a  podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci části místní komunikace Hradiště-Lnáře.
  6. Uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih s Městem Kasejovice.
  7. Prominutí nájemného za dva měsíce nájemkyni obecního bytu č.5 v budově č.p. 41 v Bezděkově.
  8. Rozšíření veřejného osvětlení v Bezděkově dle předložené nabídky firmy Elektromontáže Blatná spol. s.r.o.

Bere na vědomí:

  1. Zprávu Finančního výboru obce Hradiště ze dne 4.11.2016.
  2. Zprávu Kontrolního výboru obce Hradiště ze dne 12.12.2016.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 06.1.2017