Usnesení 5/2016

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 20.10.2016.

5/ 2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 20.10.2016.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Rozpočtové opatření č.4/2016 a č.5/2016.
  3. Inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2016 dle předloženého návrhu.
  4. Podání žádosti o dotace na opravu komunikace  v Hradišti pod „Křenčem“.
  5. Proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Hradiště, účetní obce, zaměstnanci obce, starostovi, veliteli a strojníkovi SDH Hradiště a SDH Bezděkov v roce  2017.
  6. Poskytnutí finanční částky 1000,-Kč na podporu Linky bezpečí , z.s.

Bere na vědomí:

  1. Návrhy akcí na zařazení do rozpočtu na rok 2017.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 01.11.2016