Usnesení 4/2016

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.8.2016.

4/2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.8.2016.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání v upraveném znění
  2. Rozpočtové opatření č.3/2016
  3. Propachtování části pozemku (cca 150 m 2) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic paní J. Hájkové.
  4. Odkoupení majetku státu - pozemků p.č. KN 2140, 2142 a 2143/1 v k. ú. Hradiště u Kasejovic
  5. „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010224/2 Hradiště u Blatné, č.p. 1, PJ, kNN“ mezi Obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s.

Bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 3/2016.
  2. Zprávu Finančního výboru obce.
  3. Zprávu Kontrolního výboru obce.
  4. Přílohu k vyhlášce č. 2/2015 na rok 2017.
  5. Informaci o neposkytnutí dotací na věcné vybavení SDH.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniela Benešová, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 14.8.2016