Usnesení 4/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.7.2014.

4/2014
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.7.2014.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Stanovení počtu členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště při volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 v počtu 7 členů.

Bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení č.3/2014 z 5.6.2014.

Přijímá:

  1. Rozpočtové opatření č.2/2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Miroslav Merhout, Václav Šulc a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 15.7.2014