Usnesení 3/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 5.6.2014.

3/2014
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 5.6.2014.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Zakoupení ojeté hasičské AVIE od Města Kasejovice za cenu 22.000,-Kč.
 3. Opravu místní komunikace u autobusové zastávky za celkovou cenu 204 941,22 Kč.
 4. Členství Obce Hradiště ve Svazu měst a obcí České republiky.
 5. Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0008865/B002 Hradiště, U mlýna p. č. 2343 – VN, DTS, knn“ s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/ 8, Děčín ze dne 6.6.2014.
 6. Pokácení lípy u hřbitova v  Bezděkově na pozemku p. č. 1018/1.

Neschvaluje:

 1. Uzavření smlouvy s Městem Kasejovice na využívání sběrného dvora občany Obce Hradiště za cenu 50,-Kč na osobu a rok.
 2. Úhradu nákladů na vypracování „Studie o dopravní únosnosti trasy Tchořovice- Chanovice“.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení č.2/2014 z 10.4.2014.
 2. Účetní závěrku Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2013.

Přijímá:

 1. Rozpočtové opatření č.1/2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Miroslav Merhout, František Červený a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 23.6.2014