Usnesení 3/2013

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 23.7.2013.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 23.7.2013.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Pro opravy obecních komunikací firmu EUROVIA Silba, a.s. Plzeň.
  3. Úhradu nákladů na žáky ZŠ z Obce Hradiště Městu Blatná za rok 2012 v celkové částce 598,-Kč.
  4. Poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny provozovatele Jaroslava Houdka v částce 7.400,-Kč.

Přijímá:

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2013.

Bere na vědomí:

  1. Zprávu finančního výboru ze dne 3.6.2013
  2. Žádost pana V. Rady na úpravu přístupové cesty k budově čp.30 v Bezděkově.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada a Václav Šulc a zapisovatelka Miroslav Merhout.

Zveřejněno: 05.8.2013