Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 2.11.2006 v Hradišti od 18.00 hodin.

USNESENÍ
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 2.11.2006 v Hradišti od 18.00 hodin

Obecní zastupitelstvo:

I. volí:

  • členy volební a mandátní komise : Červený František Ing., Punčochářová Hana

II. ověřuje:

  • platnost volby členů obecního zastupitelstva na základě předložení „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Hradiště“

III. volí ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. 1 / zákona č. 128/2000 Sb. :

  • starostu obce: BRAUN Petr nar. 3.12.1961 s počtem hlasů: 4
  • místostarostu: NOVÁK Pavel nar. 22.9.1952 s počtem hlasů: 4
  • předsedu finančního výboru: ČERVENÝ František Ing. nar. 11.8.1953 s počtem hlasů : 4
  • předsedkyni kontrolního výboru: KOTYZOVÁ Bohumila Paed.Dr. nar. 8.6.1944 s počtem hlasů: 7
  • předsedkyni kulturní komise: PUNČOCHÁŘOVÁ Hana nar. 11.10.1947 s počtem hlasů: 7

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Punčochářová Hana, Červený František Ing.

Zveřejněno: 02.11.2006