Usnesení 1/2015

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 25.2.2015.

1/2015
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 25.2.2015.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014.
 3. Záměr pronájmu těchto obecních pozemků:
  pozemky v k.ú. Hradiště u Kasejovic - parcelní čísla:   2728, 2727, 2267, 2616, 2880, 2296, 2271, 2434, 2427, 2533, 2528, 2725, 2551, 2758, 2370, 1425/1, 2367, 2492, 2529, 2367, 2834, 2832, 2830, 2584, 2897, 2843 a
  pozemky v k.ú. Bezděkov u Kasejovic -  parcelní čísla:  1114, 1166, 1170, 1202, 1203, 1221, 1266, 1267, 1271, 1286, 1346, 1349, 1350, 1357, 1364, 1377, 1393, 1396, 1429, 1438, 1452, 1462, 1466, 1469, 1474, 1484, 1487, 1492, 1524, 1596, 1598, 1601, 1624, 1645,
  1664, 1666.
 4. Pronájem obecního bytu č. 2 v Hradišti čp.62 panu Martinu Veckerovi od 1.3.2015.
 5. Opravu části polní cesty Lnáře - Hradiště firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská ul. 16/3217, Praha 5 za nabídkovou cenu 141.058,07 Kč bez DPH.
 6. Pořízení samostatných nádob na sběr kovů do každé části obce.

Bere na vědomí:

 1. Neplatnost smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost.
 2. Informaci o rozšíření veřejného osvětlení v Hradišti u nemovitosti čp.39.

Neschvaluje:

 1. Pořízení nové chladící lednice do místní prodejny v Bezděkově.
 2. Zapojení obce Hradiště do mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“.

Přijímá:

 1. Rozpočtové opatření č.7/2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Josef Suda, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 19.3.2015