Usnesení 1/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 7.2.2014.

1/2014
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 07.02.2014.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Schodkový rozpočet na rok 2014 s tím, že schodek v částce 1.400.000,-Kč bude kryt prostředky z minulých let.
  3. Dodatky č. 58-63 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
  4. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013.
  5. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště.
  6. Pro prezentaci Obce Hradiště v připravované publikaci „Česká republika, města a obce“ základní prostor (1/6 strany A4).

Neschvaluje:

  1. Účast v kampani „Vlajka pro TIBET“.

Přijímá:

  1. Rozpočtové opatření č.9/2013.

Bere na vědomí:

  1. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „PSOV Plzeňského kraje 2014“ na opravu místní komunikace od rybníka Jamský do Zahorčiček.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Václav Šulc a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 14.2.2014