Tříkrálová koleda 2024

Již druhým rokem se v sobotu 6. ledna tři králové ustrojili a vydali se v obcích Hradiště, Zahorčičky a Bezděkov na koledu.

Putovali stejně jako tři králové před mnoha a mnoha lety, kteří se šli poklonit narozenému Ježíškovi a nesli mu vzácné dary. I oni nesli dary. Počasí nebylo zrovna přívětivé, byla zima, mrholilo i přeprchalo. O to víc koledníčky potěšilo, jak přívětivě je všichni přijali u svých dveří. Děti zpívaly koledu, kterou přály štěstí a zdraví do nového roku, předávaly drobné dárečky a křídou psaly požehnání. Kromě daru do zapečetěné pokladničky a radosti z příjemného setkání si mnohdy odnášely i nějaké sladkosti nebo ovoce. Na závěr sbírky tedy proběhlo spravedlivé královské dělení. Za odměnu dostaly děti ještě volnou vstupenku do Aquaparku Horažďovice a krásný pestrobarevný tříkrálový šátek. Vše jako poděkování za jejich odvahu a odhodlání vydat se na dost dlouhou a kvůli špatnému počasí ne moc příjemnou cestu.
Sbírka se konala pod záštitou Charity Horažďovice. Výtěžek půjde nejen na provoz charitní Občanské poradny v Nepomuku, na provoz a rozšíření skladu kompenzačních pomůcek, které jsou k zapůjčení, ale pomůže i rodinám s dětmi nebo seniorům na Kasejovicku, pokud se ocitnou v tíživé životní situaci. Každý dar, který jste do pokladniček věnovali, je cenný a Charita Horažďovice si toho velice váží.
A jak koleda v jednotlivých obcích dopadla? V Bezděkově se vykoledovalo 5 088 Kč, v Hradišti 4 720 Kč a v Zahorčičkách 1 680 Kč. Děkujeme.

Autor článku: Olga Šulcová
Autor fotografií: Olga Šulcová