Svátek matek 2011

Kulturní komise OÚ Hradiště připravila pro všechny maminky a babičky oslavu Svátku matek na pátek 6. května v bezděkovské škole

 Přicházející ženy přivítali s kytičkou zastupitelé obce. Setkání zahájil Kája Čada hrou na harmoniku, pak následovalo vystoupení pana Chaloupka. Hrou na dudy a vtipným vyprávěním přítomné velice pobavil. Velký dík patří i místním hasičům, kteří zajistili příjemné prostředí a obsluhu.
Text: Hana Punčochářová
Foto: Olga Šulcová