Stavění "MÁJKY" v Hradišti 2011

Je začátek jara a k tomu patří určitě stavění MÁJKY.

Tradičně se o postavení MÁJKY i letos postarali místní hasiči. Ženy, dívky a děti ozdobily barevnými fábory zelený vršek a věnec. Hoši vykopali jámu a pak usadili MÁJKU. Je to ozdoba letošního roku na naší návsi.
J. Bláha