Stavění "MÁJKY" v Bezděkově 2024

Je začátek jara a k tomu patří určitě stavění MÁJKY.

Stavění máje v Bezděkově


Měsíc duben jsme zakončili tradičním stavěním máje na vsi. Oproti loňskému roku se nás sešlo málo.To nám však nezabránilo připravit, ozdobit a postavit májku jako obvykle bez techniky pomocíženkrutů. Na zdobení barevnými fábory se nejvíce podílely děti, které pak přihlížely, jak se májkapomalu zvedá vzhůru. Vzhledem k suchu a větrnému počasí se asi po čtyřiceti letech, jak vzpomínalipamětníci, nezapálil velký oheň za vsí. Výjimkou byl pouze covidový rok 2020, kdy jsme se nesmělishromažďovat. Čarodějnici jsme sice nezapálili, ale o opečené buřty jsme se neošidili. Rozdělali jsmesi ohníček v areálu bývalého letního kina pod odborným dozorem našich hasičů. Účast byla hojná azdrželi jsme se do pozdních večerních hodin.