Stanovisko k dotazu

na stav silnic.

Správa a údržba silnic St.Plzenec
příspěvková organizace Plzeňského kraje
Riegrova 533,332 02 Starý Plzenec

Váš dopis 28.3.2007
Naše značka 725/3/2007/T-340
Vyřizuje/linka Ryšánková/23 377 233 623
Starý Plzenec dne 10.04.2007

Stanovisko k dotazu

K Vašemu dopisu ze dne 28.3.2007 uvádíme následující:
V letech 2005 a 2006 byly provedeny celoplošné opravy úseků silnic III/02017 (Hradiště - Tchořovice) a III/02018 (Záhorčičky - Tchořovice). Tyto byly realizovány v obou případech odbornými firmami, jejichž hlavním předmětem činnosti je oprava komunikací a které mají oprávnění k provádění prací technologií, která byla použita v případě výše uvedených silnic, tj. oprava penetračním způsobem (v rámci možností vzhledem ke stávajícímu dopravně technickému stavu této silnice) a to v nejnutnějším rozsahu v návaznosti na přidělený objem finančních prostředků.

Při kontrole stavebního stavu výše uvedených silnic v 1/4 r.2007 bylo zjištěno lokální poškození opravovaných úseků. Tyto budou v nejbližší době reklamovány. Úseky, které vykazují poškození a nebyly v letech 2005 a 2006 celoplošně opraveny, jsou zařazeny v plánu běžných oprav na letošní rok. Předpokládaný termín opravy je do 06/2007.

Podepsán: Bc. Ladislav Vaněček ředitel SÚS Starý Plzenec

Zveřejněno: 27.4.2007
Sejmuto: 13.5.2007