Stanovení počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obec Hradiště
Hradiště 62
335 44 p.Kasejovice
tel: 371595129
E-mail: obec.hradiste@blatna.net

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

konané ve dnech 17. října 2008 a 18. října 2008

Starosta Obce HRADIŠTĚ p. Petr Braun stanovuje tento minimální počet členů okrskové volební komise :

Volební okrsek č.1 – HRADIŠTĚ : 4 členové / 3 + 1 zapisovatel /
Volební okrsek č. 2 – BEZDĚKOV : 4 členové /3 + 1 zapisovatel /

Za obec Hradiště: Braun Petr
starosta obce

Zveřejněno: 12.8.2008
Sejmuto: 19.10.2008