Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE  konaných ve dnech 10. a 11. října  2014.

Starostka obce Hradiště podle ust. § 15 písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

stanoví minimální počet členů okrskových volebních komisí (včetně zapisovatelů) takto:

volební okrsek č. 1 – HRADIŠTĚ :       4 členové ( 3 + 1 zapisovatel )
volební okrsek č. 2 – BEZDĚKOV:       4 členové ( 3 + 1 zapisovatel )

Jaroslava Ladmanová
starostka obce

V Hradišti 6.8.2014.

Zveřejněno: 07.8.2014
Sejmuto: 11.10.2014