Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2020

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje.

Zveřejněno: 03.8.2020
Sejmuto: 03.10.2020