Specifikace pokynů MZD platných od 25.5.2020

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující

Zveřejněno: 25.5.2020
Sejmuto: 05.6.2020