Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Může se jednat o ztrátu bydlení či zaměstnání, dluhy, které nedokážeme splácet, problematickou rodinnou situaci nebo sníženou soběstačnost v péči o sebe či domácnost. V těchto situacích je důležité mít přístup k účinné a odborné pomoci především v podobě dostupných a efektivně fungujících služeb. Správné nastavení těchto služeb je věcí všech obyvatel regionu, kteří se tohoto procesu mohou účastnit prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb. Tento proces v současné době realizuje město Nepomuk ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Jeho cílem je pomoci rozvoji potřebných sociálních služeb na Nepomucku a vytvoření střednědobého komunitního plánu rozvoje těchto služeb.

Komunitní plánování dává občanům a zástupcům obcí a poskytovatelů služeb možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, jaké sociální služby budou v regionu dostupné. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele trápí, jaké služby jim schází, jaké jsou v současné době nedostatečné, ale také o navrhování reálných a konkrétních řešení daných problémů.

V současné době probíhá mapování sociální oblasti na Nepomucku. Od listopadu 2023 pak odstartují setkání „u kulatého stolu“, jejichž cílem je společně hledat řešení nejrůznějších potřeb v sociální oblasti. Tato setkání jsou otevřena pro kohokoliv, kdo má o problematiku sociálních služeb zájem.  

Bližší informace o komunitním plánování a pořádaných akcích budou k dispozici na webových stránkách města Nepomuk nebo u koordinátora procesu z Centra pro komunitní práci západní Čechy: Eduard Šišpela, tel. 774 497 874, e-mail: eduard.sispela@cpkp.cz.

Děkujeme Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete!