Setkání občanů v bezděkovské škole

V sobotu 11. května byli pozváni všichni občané Hradiště, Zahorčiček a Bezděkova do bezděkovské školy.

Obec Hradiště uspořádala pro své občany setkání


Druhou neděli v měsíci máji slaví svůj svátek všechny maminky. To byla velká příležitost pro vedení obce Hradiště uspořádat setkání nejen pro ně, ale pro všechny občany připojených obcí Bezděkova,Hradiště a Zahorčiček. Sešli jsme se v sobotu 11. května odpoledne v bezděkovské škole. Přítomníhosté byli ze všech obcí a napříč všemi věkovými kategoriemi. Po krátkém přivítání paní starostkyjsme se těšili na vystoupení lidového souboru Pšeničky. Uběhlo pět let, co u nás byli naposledy. Neníto tak dlouhá doba, a přesto se většina účinkujících hodně změnila. Děti prostě vyrostly. Jejichvystoupení bylo opět skvělé a mnohdy i poučné. Zazněly lidové písničky, jejichž texty mnohdy pocházíz našeho kraje, proložené říkadly, za doprovodu rozmanitých hudebních nástrojů. Slyšet takové dudy,basu, vozembouch nebo fanfrnoch, to se tak často nepoštěstí. Jejich výkon si zasloužil obdiv asamozřejmě nechyběl dlouhý a vřelý potlesk. V lidovém duchu odpoledne dále pokračovalo podtaktovkou bratrů Pepíka a Luboše Naušových. Hrálo se, zpívalo a tančilo až do večerních hodin.Výborné občerstvení, kterého bylo dostatek, také přispělo k prožití příjemného sobotního odpoledne.Nejen všechny maminky, ale i malé či větší slečny, si odnášely domů pro potěšení květinu.Poděkování si zaslouží všichni, kteří věnovali svůj čas při přípravě setkání, zajišťovali obsluhu asamozřejmě se podíleli i na závěrečném úklidu prostor školy. Je připravená na další příjemná setkání.


Za OÚ Hradiště Šulcová O.