Setkání občanů v bezděkovské škole

V sobotu 6. května byli pozváni všichni občané Hradiště, Zahorčiček a Bezděkova do bezděkovské školy.


V sobotu 6. května byli pozváni všichni občané Hradiště, Zahorčiček a Bezděkova do bezděkovskéškoly. Nečekala je tu ani složitá matematika, ani záludnosti jazyka českého, ale příjemně prožitéodpoledne. Po krátkém přivítání paní starostky následovalo vystoupení pěveckého lidového souboruJečmínek, který působí při Základní umělecké škole Nepomuk, pobočka Kasejovice, pod vedenímpana Ondrušky. Vystoupení nebylo dlouhé, ale bylo krásným startem odpoledního setkání. Pohled naskupinu krojovaných dětí od úplně maličkých, přes školáky a dospělý doprovod se tak častonenaskytne. Pásmo lidových písniček bylo proloženo zajímavými říkadly a básničkami. Za svůj výkonbyl soubor odměněn potleskem a místní hasiči jim na parket přistavili lavičku s balíčky dobrot prokaždého. Lidové písničky později vystřídalo seskupení A-Trio z Horažďovic, které svými písničkami těšilo přítomné až do večerních hodin. Kdo měl dostatek odvahy, zazpíval si s nimi i do mikrofonu.
Kromě muziky, která potěšila duši, bylo zajištěno i výborné občerstvení pro tělo. Poděkování patřívšem, kteří se na přípravách a průběhu celého odpoledne podíleli. V dnešní uspěchané době jsou tytochvíle výjimečné, a proto jsme rádi, že jste této příležitosti k sousedskému setkání při dobrém jídle,pití a hudbě využili.
Za OÚ Hradiště Šulcová O.