Rozpočet 2009

Rozpočet obce Hradiště na rok 2009.

OBEC HRADIŠTĚ - ROZPOČET NA ROK 2009 - PŘÍJMY

       
       
NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY PARAGRAF POLOŽKA  ČÁSTKA 
       
Daň z příjmu fyzických osob   1111 600 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob   1121 680 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obce   1122 27 880,00 Kč
Daň z DPH   1211 1 067 300,00 Kč
Daň z nemovitostí   1511 360 000,00 Kč
Místní poplatek za likvidaci odpadů   1337 130 000,00 Kč
Místní poplatek ze psů   1341 4 500,00Kč
Správní poplatky   1361 3 000,00 Kč
Splátky půjček od obyvatel   2460 13 800,00 Kč
Dotace ze SR    4112 7 400,00 Kč
LES-hospodaření 1032   270 000,00 Kč
Pitná voda 2310   4 000,00 Kč
Prodej brožur 3316   2 000,00 Kč
Byty-pronájem 3612   81 300,00 Kč
Ostatní nemovitosti-pronájem 3613   1 320,00 Kč
Pronájem pozemků 3639 2131 8 000,00 Kč
EKO-KOM-příspěvek za třídění odpadů 3722   15 000,00 Kč
Úroky - splátky z půjčky 6171 2141 9 500,00 Kč
Úroky z účtů 6310 2141 15 000,00 Kč
CELKEM     3 300 000,00 Kč

OBEC HRADIŠTĚ - ROZPOČET NA ROK 2009 - VÝDAJE

       
       
NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY PARAGRAF POLOŽKA  ČÁSTKA 
       
LES- pěstební činnost 1031   180 000,00 Kč
LES-produkční činnosti 1032         80 000,00 Kč
LES-správa v lesním hospodářství 1036   15 000,00 Kč
Silnice - opravy a udržování 2212   530 000,00 Kč
Dopravní obslužnost 2221   5 260,00 Kč
Pitná voda 2310   5 000,00 Kč
Rybník v Hradišti- projekt 2341   60 000,00 Kč
MŠ-Kasejovice 3111   45 000,00 Kč
ZŠ-Kasejovice 3113   35 000,00 Kč
Vydání publikace o obci Zahorčičky 3316   40 000,00 Kč
Setkání důchodců v Kasejovicích 3326   5 000,00 Kč
Místní noviny - náklady 3349   7 000,00 Kč
Legalizace klubovny v Hradišti 3392   70 000,00 Kč
Činnost kulturního výboru 3399   10 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost /Hry atp./ 3429   5 000,00 Kč
Bytové hospodářství 3612   40 000,00 Kč
Veřejné osvětlení včetně údržby a oprav 3631   90 000,00 Kč
Územní plánování 3635   300 000,00 Kč
Komunální služby a rozvoj 3639   140 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722   300 000,00 Kč
Péče o veřejnou zeleň 3745   30 000,00 Kč
Ostatní sociální péče /komunitní plánování-příspěvky/ 4349   1 400,00 Kč
Činnost SDH 5512   25 000,00 Kč
Obecní zastupitelstvo 6112   120 000,00 Kč
Činnost místní správy 6171   1 100 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů 6310   10 000,00 Kč
Pojištění majetku obce 6320   23 000,00 Kč
Platba daní za obec 6399   28 080,00 Kč
Ostatní činnosti j.n.čl.příspěvek PRÁCHEŇSKO 6409   260,00 Kč
CELKEM:     3 300 000,00 Kč

Schváleno ZO Hradiště dne 16.1.2009.

 

Zveřejněno: 20.1.2009