Rozpočet 2008

Rozpočet obce Hradiště na rok 2008.

Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob 600 000
Daň z příjmu právnických osob 510 640
Daň z přidané hodnoty 700 000
Místní poplatek za odpady 130 000
Místní poplatek za psy 4 000
Správní poplatky 3 000
Daň z nemovitostí 260 000
Splátky půjček od obyvatelstva 18 500
Slátky půjček-FRB 28 500
Dotace- výkon místní správy 7 200
LES-hospodaření 271 000
Pitná voda z obecních vrtů 4 000
Byty-nájemné 81 300
Nebytové prostory-nájemné 1 320
Pronájem pozemků 1 140
Splátky úroků z půjček - ZBÚ 12 700
Úroky z účtu 10 000
Splácení ůroku-FRB 1 700
Příjmy celkem 2 645 000

 

Výdaje
LES-mzdy 100 000
LES-nákup materiálu 40 000
LES-služby:prořez.probír.sázení 30 000
LES-nákup služeb-těžba, přibl. 30 000
LES-správa v lesním hospodářství 12 500
Silnice-nákup materiálu 5 000
Silnice-opravy a údržba 6 000
Dopravní obslužnost 5 160
MŠ.příspěvek 25 000
ZŠ-příspěvek 45 000
Rodáci-nákup materiálu 8 000
Rodáci-nákup služeb 80 000
Rodáci-pohoštění 20 000
Místní noviny.náklady 4 000
Kulturní komise-nákup materiálu 3 000
Kulturní komise-věcné dary 7 000
Hry 2008-nákup materiálu 10 000
Hry 2008-nákup služeb 20 000
Hry 2008-pohoštění 10 000
Bytové hospodářdtví-nákup plynu 20 000
Bytové hospodářdtví-nákup služeb 5 000
Veřejné osvětlení-el. energie 67 000
Veřejné osvětlení-opravy a údržba 30 000
Veřejně prospěšné práce 110 000
Příspěvek na ekolog.vytápění 20 000
Likvidace odpadů 240 000
Příspěvek do Svazku pro odp.hosp. 4 700
Péče o vzhled obce a veř. zeleň 350 000
Hasiči-pořízení DHIM 10 000
Hasiči- nákup materiálu 5 000
Hasiči-nákup ostatních služeb 10 000
Odměny zastupitelstva obce 110 000
Platy zaměstnanců 400 000
Sociální pojištění 200 000
Zdravotní pojištění 80 000
Povinné pojištění na úraz.poj. 4 000
Knihy,tisk,sbírky zákonů,věstníky 10 000
Pořízení DHIM 30 000
Nákup materiálu j.n. 40 000
Elektrická energie 70 000
Služby pošt 8 000
Služby telekom. A radiokom. 70 000
Konzultační a právní služby 10 000
Služby školení a vzdělávání 17 000
Nákup ostatních služeb 75 000
Opravy a údržba majetku obce 126 880
Programové vybavení 10 000
Cestovné 17 000
Pohoštění 5 000
Služby peněžních ústavů 8 000
Pojištění majetku obce 21 500
PRÁCHEŇSKO-příspěvek do svazku 260
Výdaje celkem 2 645 000

Zveřejněno: 12.2.2008