Rozpočet 2006

Rozpočet obce Hradiště na rok 2006.

Výdaje:

LES-pěstební činnost
70000,-Kč
LES-správa v lesním hospodářství
80000,-Kč
Údržba komunikací
5000,-Kč
Dopravní obslužnost
5280,-Kč
Školné –MŠ Kasejovice
20000,-Kč
Školné - ZŠ Kasejovice
45000,-Kč
Kulturní záležitosti
65000,-Kč
Místní noviny-náklady
4500,-Kč
Veřejné osvětlení-energie
55000,-Kč
Přísp. na Sdr.pro odpad hosp.
4800,-Kč
Sběr a svoz komun.odpadů
220000,-Kč
Hasiči-činnost sdružení
6000,-Kč
VPP-mzdy
100000,-Kč
VPP-sociální poj.
29000,-Kč
VPP – zdravotní poj.
10000,-Kč
Zastupitelstvo odměny+dohody
110000,-Kč
Zaměstnanci mzdy
300000,-Kč
Sociální pojištění
80000,-Kč
Zdravotní pojištění
30000,-Kč
Sbírky zákonů, tisk, předplatné
25000,-Kč
Pořízení DHIM a DHNM
20000,-Kč
POJ. odpovědnosti zaměst.
2000,-Kč
Nákup materiálu j.n.
65000,-Kč
Elektrická energie-místní správa
60000,-Kč
Služby pošt
5000,-Kč
Služby telek.a radiok./internet/
75000,-Kč
Pojištění majetku
25000,-Kč
Konzult.porad.a právní služby
20000,-Kč
Služby, školení, vzdělávání
15000,-Kč
Nákup ostatních služeb
200000,-Kč
Opravy a údržba majetku obce
301220,-Kč
Programové vybavení/techn.zhodn
10000,-Kč
Cestovné
15000,-Kč
Pohoštění
5000,-Kč
Služby peněžních ústavů
10000,-Kč
Poskyt.neinv.přísp.-Nepomucko
7200,-Kč
Celkem rozpočtové výdaje:
2100000,-Kč

 

Příjmy:

Daň z přijmu fyz.osob ze záv.čin.
445000,-Kč
Daň z přijmu právnických osob
370000,-Kč
Daň z přidané hodnoty
520000,-Kč
Správní poplatky
2040,-Kč
Poplatek za komunální odpad
100000,-Kč
Poplatek ze psů
5000,-Kč
Daň z nemovitostí
365000,-Kč
Splátky půjček od obyvatelstva
55680,-Kč
Neinv.přijaté dotace z SR
3980,-Kč
LES-přijmy z poskyt.sl. a výrob
105000,-Kč
BYTY- nájemné
81300,-Kč
Přij. z pronájmu ost. nemovitostí
6440,-Kč
Úroky z půjček obyvatelstvu
20560,-Kč
Přijmy z úroků z účtu
20000,-Kč
Příjmy rozpočtové celkem:
2100000,-Kč

Zveřejněno: 05.1.2006