Rozhodnutí č.j.: MÚ/VŽP/3402/19

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává rozhodnutí.

Zveřejněno: 05.8.2019
Sejmuto: 20.8.2019