Rekonstrukce povrchů cest

Velmi špatný stav silnic se po mnoha letech zlepšil.

Velmi špatný stav silnic se po mnoha letech zlepšil. Během září 2006 byly opraveny silnice III.třídy Hradiště - Kasejovice a Hradiště - Bezděkov v celkové délce 3 km v hodnotě 7 mil. korun. Akci financoval Plzeňský kraj a jsme velmi rádi, že po mnoha letech došlo k tak, pro nás, významné investici.
OÚ Hradiště využil přítomné techniky a ze svého rozpočtu zafinancoval nový povrch místní komunikace v Bezděkově v celkové hodnotě 229000,-Kč.
Věřme, že se podaří získat další finance na opravu i ostatních komunikací v katastru naší obce.