Přehled účetních jednotek k 31.12.2020

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Zveřejněno: 06.1.2021
Sejmuto: 21.1.2021