Pozvánka ZO 8.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 8.10.2019 od 18.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Dodatek č.92/2019 ke Smlouvě o odpadech
  3. Inventarizace
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 23.9.2019
Sejmuto: 08.10.2019