Pozvánka ZO 30.7.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 30.7.2020 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště č.p.81

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Dotace v roce 2020
  3. Prodej pozemků
  4. Pronájem pozemků
  5. Různé
  6. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 21.7.2020
Sejmuto: 30.7.2020