Pozvánka ZO 26.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 26.5.2020 od 18.00 hod. v Bezděkově č.p.41

PROGRAM:

 1. Rozpočtové opatření
 2. Závěrečný účet sestavený k 31.12.2019
 3. Účetní závěrka za rok 2019
 4. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
 5. Inventarizační zpráva za rok 2019
 6. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství
 7. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství
 8. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti
 9. Žádosti občanů
 10. Různé
 11. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 13.5.2020
Sejmuto: 26.5.2020