Pozvánka ZO 26.11.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 26.11.2020 od 18.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště č.p.81

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření 10/2020
  2. Zpráva kontrolního výboru
  3. Zpráva finančního výboru
  4. Proplácení cestovních náhrad v roce 2021
  5. Střednědobý rozpočet na rok 2021
  6. Rozpočet na rok 2021
  7. Projednání variantní studie odkanalizování a zásobování vodou
  8. Obecně závazná vyhláška o odstraňování komunálních odpadů
  9. Různé
  10. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 16.11.2020
Sejmuto: 26.11.2020