Pozvánka ZO 26.11.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 26.11.2019 od 18.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště čp. 81.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Obecně závazná vyhláška o odstraňování komunálních odpadů
  3. Střednědobý rozpočet 2020-2022
  4. Zpráva finančního výboru
  5. Zpráva kontrolního výboru
  6. Dodatek č.9 ke smlouvě o odstraňování odpadů
  7. Různé
  8. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 14.11.2019
Sejmuto: 26.11.2019