Pozvánka ZO 15.12.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 15.12.2020 od 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Hradiště č.p.62

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Zpráva finančního výboru
  3. Odpadové hospodářství
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 07.12.2020
Sejmuto: 15.12.2020