Pozvánka ZO 1.8.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 1.8.2019 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Kupní smlouva
  3. Dětské hřiště
  4. Strategický rozvojový dokument
  5. Strategický plán rozvoje sportu v obci

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 17.7.2019
Sejmuto: 01.8.2019