Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15.6.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 15.6.2021 od 18:00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště č.p. 81.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Dotace v roce 2021
  3. Žádost o koupi pozemku
  4. Prodej hasičské Avie
  5. Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
  6. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Svazku
  7. Závěrečný účet Svazku
  8. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku
  9. Různé
  10. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 03.6.2021
Sejmuto: 15.6.2021