Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15.4.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 15.4.2021 od 18:00 hod. v Bezděkově č.p. 41.

PROGRAM:

 1. Rozpočtové opatření
 2. Výroční zpráva o poskytování informací
 3. Inventarizační zpráva za rok 2020
 4. Závěrečný účet sestavený k 31.12.2020
 5. Účetní závěrka za rok 2020
 6. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
 7. Žádost o dotace
 8. Výběr zhotovitele pro rekonstrukci MK
 9. Směna pozemků
 10. Různé
 11. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 06.4.2021
Sejmuto: 15.4.2021