Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek  28.2.2008 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočet na r. 2008
  2. Rozpočtové změny k 31.12.2007
  3. Pronájem obecních pozemků
  4. Žádosti a došlá pošta
  5. Různé

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 21.2.2008
Sejmuto: 28.2.2008