Pozvánka

Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih
pro odpadové hospodářství
Čižická 133, 332 09  Štěnovice

Pozvánka

Dovoluji si Vás na základě článku XII., odstavce 2 Stanov dobrovolného Svazku obcí  okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství  pozval na jednání Shromáždění zástupců svazku, které se koná
v úterý 18. března  2008 od 16:30 hodin v aule Základní školy ve Štěnovicích

Program jednání :

  1. Úvod, zahájení
  2. Hospodaření svazku za rok 2007
  3. Zpráva o činnosti svazku – svozy 2007
  4. Vystoupení zástupce kolektivního systému Elektrowin – novinky pro rok 2008
  5. Vystoupení zástupce RRA PK – návrh projektu „Oddělený sběr bílého skla“ ve vybraných obcích svazku, informace o množství  a skladbě sbíraných odpadů za rok 2006 a 2007
  6. Návrh činnosti na rok 2008
  7. Rozpočet svazku na rok 2008
  8. Různé, diskuse
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr

  S pozdravem Jan Nový v.r.
Předseda výkonné rady svazku

Zveřejněno: 27.2.2008
Sejmuto: 10.3.2008