Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v pátek  25.4.2008 od 20.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2007
  2. Změny rozpočtu
  3. Rozpočet „Sdružení obcí okresu PJ pro odpad. hosp.“
  4. Zpráva o přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 „Sdružení obcí okr.PJ pro odpadové hospodářství“
  5. Přidělené dotace a granty
  6. Zprávy Finančního výboru Obce Hradiště
  7. Došlá pošta, různé

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 18.4.2008
Sejmuto: 26.4.2008