Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v pátek 19.11.2010 od 20.00 hod. v Hradišti v Klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Jednací řád ZO
  2. Jmenování členů výborů
  3. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce

Za obec Hradiště Čada Karel - starosta

Zveřejněno: 12.11.2010
Sejmuto: 19.11.2010