Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 09.12.2010 od 18.00 hod. v Hradišti v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Volba orgánů obce
  2. Návrh rozpočtu na rok 2011
  3. Odpady 2011 a vyhláška
  4. Různé

Za obec Hradiště Čada Karel - starosta

Zveřejněno: 02.12.2010
Sejmuto: 09.12.2010