Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 02.02.2011 od 17.30 hod. v Hradišti v zasedací místnosti OÚ.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření
  2. Informace o ÚP
  3. Žádosti o zproštění místního poplatku
  4. Veřejnoprávní smlouva
  5. Různé, diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 25.1.2011
Sejmuto: 02.2.2011