Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 25.05.2011 od 19.00 hod. v Hradišti v v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření
  2. Kupní smlouva na prodej částí pozemků
  3. Geometrický plán-směna a prodej pozemků v Hradišti
  4. Příspěvek ZKD Plzeň
  5. KC Bezděkov
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 13.5.2011
Sejmuto: 25.5.2011