Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve pondělí 27.06.2011 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p. 25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.3/2011
  2. Závěrečný účet za r.2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2010
  3. Příspěvek ZKD Plzeň
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 17.6.2011
Sejmuto: 27.6.2011