Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 10.4.2014 od 19.00 hod. v Hradišti v v klubovně u hřiště č.p.81.

PROGRAM:

  1. Inventarizace majetku obce k 31.12.2013
  2. Účetní závěrka hospodaření obce za rok 2013
  3. Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření
  4. Dopravní obslužnost na rok 2014
  5. Neinvestiční akce 2014
  6. Smlouva o smlouvě budoucí na VB-přípojka ČEZ v Hradišti u Mlýna
  7. Různé
  8. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 02.4.2014
Sejmuto: 10.4.2014