Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 5.6.2014 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Schválení programu
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové změny
  5. Odpadové hospodářství
  6. Vybavení jednotky SDH
  7. Studie dopravní únosnosti
  8. Různé
  9. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 27.5.2014
Sejmuto: 05.6.2014