Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 9.7.2014 od 16.00 hod. v Hradišti v zasedací místnosti OÚ čp.62.

PROGRAM:

  1. Stanovení počtu členů nově zvoleného ZO Hradiště při volbách konaných ve dnech 10. a 11.10.2014.
  2. Různé
  3. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 30.6.2014
Sejmuto: 09.7.2014