Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v pondělí 29.9.2014 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové změny
  2. Zpráva Finančního výboru
  3. Zpráva Kontrolního výboru
  4. Odpadové hospodářství
  5. Pachtovní smlouvy
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 19.9.2014
Sejmuto: 29.9.2014