Poskytnutí dotace - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka z 27.10.2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hradiště - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka ze dne 27.10.2015

Zveřejněno: 27.10.2015